درباره ما

داستان مدرسه ما


مدرسه ی فارسی کلگری با این اعتقاد راسخ که مهاجرت و زندگی به دور از وطن مادری نمی تواند مانعی جدی جهت ارتباط فرزندان پاک ایران زمین با پیشینه ی فرهنگی و تاریخی سرزمین مادری باشد،

مفتخرا از سال 2012 به همکاری انجمن فرهنگی ایرانیان شهر کلگری با ارائه ی کلاس های آموزش اصولی خواندن و نوشتن به زبان شیرین فارسی ، سعی در فراهم نمودن شرایط و بستر مناسبیست تا فرزندان فارسی زبان مهاجربا تاریخ، فرهنگ، هنر و آداب ورسوم سرزمین مادری خود که زبان زنده ترین و مهمترین شاخص آنست، ارتباط برقرار نموده و در سایه ی این ارتباط، هویت اصیل و غنی فرهنگی آنان همچنان حفظ گردد.


درباره ما بیشتر بدانید
 
فریبا عطایی


دارای مدرک کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی و فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران با 16 سال تجربه ی آموزش در دبیرستان ها و دانشگاه های ایران و در حال حاضر مسئول و آموزگار مدرسه ی فارسی انجمن فرهنگی ایرانیان شهر کلگری ( مدرسه ی فارسی کلگری ) بیش از 7 سال سابقه ی آموزش زبان فارسی به کودکان مهاجر ایرانی و افغان را دارا می باشد.

درسازمان آموزش و پرورش شهر کلگری مشغول به فعالیت می باشد.Educational Assistantهمچنین از سال 2014 به عنوان

 
هنگامه احیا


دارای مدرک کارشناسی زبان انگلیسی و همچنین کارشناس آموزش سیستم مونتسوری می باشد بیش از 5 سال به عنوان کمک مربی تجربه ی همکاری با مدرسه ی فارسی انجمن فرهنگی ایرانیان شهر کلگری را داراست.

همچنین از سال 2016 به استخدام سازمان آموزش و پرورش شهر کلگری در آمده است و تجربه های متعدد در زمینه ی موسیقی کودک نیز در کارنامه ی فعالیتعای ایشان به چشم می خورد.