ای زبان مادری ای در دریای دری ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری
از تو برپا رایت و دانایی و دانشوری در توپیدا فرما، فرهنگ ما، آیین ما

داستان مدرسه ما

مخاطب این کلاس ها که در پایه های اول تا پنجم ارائه می گردند، کودکان 6 تا 12 سال می باشد. تمرکز عمده ی این کلاس ها بر آموزش خواند و نوشتن به زبان فارسی و به مقیاس بسیار محدودی ریاضیات در حد شناخت اعداد به صورت خوانداری و نوشتاری.

این مدرسه با افتخار اولین کلاس پیش دبستانی فارسی خود را از ابتدای ماه ژانویه ی 2019 برای کودکان 4 تا 6 سال ارائه نموده است.

مدرسه ی فارسی کلگری با این اعتقاد راسخ که مهاجرت و زندگی به دور از وطن مادری نمی تواند مانعی جدی جهت ارتباط فرزندان پاک ایران زمین با پیشینه ی فرهنگی و تاریخی سرزمین مادری باشد، مفتخرا از سال 2012 به همکاری انجمن فرهنگی ایرانیان شهر کلگری با ارائه ی کلاس های آموزش اصولی خواندن و نوشتن به زبان شیرین فارسی ، سعی در فراهم نمودن شرایط و بستر مناسبیست تا فرزندان فارسی زبان مهاجربا تاریخ، فرهنگ، هنر و آداب ورسوم سرزمین مادری خود که زبان زنده ترین و مهمترین شاخص آنست، ارتباط برقرار نموده و در سایه ی این ارتباط، هویت اصیل و غنی فرهنگی آنان همچنان حفظ گردد.

آموزش‌های ما

آموزش و تقویت زبان فارسی کودکان به روش‌های نوین آموزشی

در مدرسه ی فارسی کلگری تمرکز اصلی بر آموزش صحیح و اصولی خواندن و نوشتن به زبان فارسی است. در این بخش که هم از منابع آموزشی رایج در مدارس ایران استفاده می گردد، و هم اهداف آموزشی مندرج در مقدمات این منابع دنبال می گردد ، در کناریاددهی نظری و عملی این زبان، آموزش از طریق رویکردهای دیگر زبان فارسی نیز صورت می گیرد تا تمامی فراگرفته های زبان آموز هم در قالب ارتباطات نمود کاربردی و بیرونی بیابند و هم در فضای متفاوت و شادتری این روند تجربه شود.

در راستای دستیابی به این هدف، بخشی از آموزش در قالب فعالیت های نشاط آوری چون داستان خوانی، قصه گویی، شعر خوانی، حفظ اشعار شاد کودکانه، نمایش های کوتاه، خوشنویسی و نقاشی ارائه می گردد.