این مدرسه از سال 2012 با ارائه ی اولی کلاس فارسی خود در پایه ی اول فعالیت خود را آغازنمود و در حال حاضر پس از گذر 7 سال، کلاس های خود را در پایه های اول تا پنجم ارائه می دهد. از ماه ژانویه ی 2019، مدرسه ی فارسی کلگری پذیرای کودکان پیش دبستانی مهاجر می باشد. با وجود آنکه هدف زیربنا و کلی در کلیه ی پایه ها ی آموزشی آشنایی و توانایی برقراری ارتباطات کلامی به زبان فارسی و نیز ایجاد نوعی صمیمیت و ارتباط روحی با فرهنگ اصیل ایرانی می باشد، در هر پایه به طورخاص هدفهای کوچکتری دنبال می گردد تا دستیابی به این هدفها راه را جهت وصول به هدف کلی و نهایی هموارتر نمایند.

هدف پایه ی پیش دبستانی که به طور عموم فراهم نمودن شرایط جهت آمادگی ذهنی و جسمی کودک برای آغاز روند " یادگیری " می باشد، در پیش دبستانی مدرسه ی فارسی کلگری نیز تلاش بر آن است تا با ایجاد فضایی شاد و صمیمی در قالب ارتباطات کلامی به زبان فارسی علاوه بر دنبال نمودن اهداف کلی پیش دبستانی، اندک اندک آماد گی حضور در کلاس اول و یادگیری خواندن و نوشتن به زبان فارسی را در کودک فراهم می شود.

به طور کلی و همه جانبه هدف و تمرکز اصلی مشترک در تمامی پایه های اول تا پنجم تقویت مهارت های چهارگانه ی زبانی و فدرت تفکر و اندیشیدن به زبان فارسی میباشد و در عین حال برای نزدیکتر شدن به این هدف ، در هر پایه هدفهای کوچکتری متناسب با توانایی و دانش فارسی زبان آموز در آن پایه در نظر گرفته شده است.

پیش دبستانی


در پایه ی فارسی اول، کودک زبان آموز با آوا هاو حروف الفبای فارسی آشنا می شود و با ترکیب حروف قادر به خواندن کلمات و نیزبا نشاندن کلمات در کنار هم در جملاتی کوتاه و ابتدایی قادر به برقراری ارتباط معنایی بین این کلمات می شود و کم کم بین آنچه را که در قالب تمرین های نوشتاری و خوانداری درک می کند می تواند در گفتار به زبالن فارسی آنهم به شکل صحیح تری، توانایی بیشتر و بهتری بیابد.

اول فارسی


در پایه ی دوم ، زبان آموزکودک که حروف الفبا و چگونگی ترکیب آنها را در نوشتن و خواندن در حد پایه و ابتدایی فرا گرفته و از عهده ی متون ساده ی فارسی با مفاهیمی ساده برمیایید ، اندک اندک با اصول اولیه ی نگارش فارسی براساس قوانین دستور زبان صحیح فارسی آشنا می شود و نیزتوانایی خوانداری او در متن هایی با معانی و مفاهیمی نسبتا پیچیده تر از نوشته های دروس کلاس اول، از توانایی درک مطلب بالاتری نیز برخوردار خواهد شد.

دوم فارسی


در پایه های سوم تا پنجم ضمن تقویت چشمگیر دامنه ی لغات فارسی و درک معانی و مفاهیم عمیقتر از متون فارسی، توانایی توشتاری زبان آموز کودک و مهارت انتقال معانی و منظورهای مورد نظر در قالب جملات فارسی به مرور بیشتر و بیشتر می گردد.

سوم تا پنجم فارسی