فرم نام نویسی مدرسه فارسی کلگری

Calgary Farsi school's regeneration's form

خانواده های محترم، لطفا جهت نام نویسی فرزند خود در هر یک از پایه های پیش دبستانی تا پنجم آموزش زبان فارسی در مدرسه ی فارسی کلگری ، فرم الکترونیکی زیر را پر و در انتها بر روی کلمه ی " نام نویسی" کلیک فرمایید. به محض دریافت فرم نام نویسی، با شما تماس حاصل خواهد شد.

Name
Full Name
Date of birth
Health Care Number
Mother's name
Mother's Phone number
Mother's email address
Father's name
Father's Phone number
Father's email address
Canadian school grade
Farsi school grade
Home address

آیا فرزند شما بیماری خاصی دارد که نیاز باشد ما در جریان آن باشیم تا در طول ساعاتی که در کلاس فارسی حضور دارد از او مراقبت نماییم؟ در صورت پاسخ مثبت، لطفا نام و توضیح مختصری از بیماری و نحوه ی مراقبت وی را مختصرا توضیح بفرمایید.

If your child is suffering from any kinds of diseases or allergies that we need to know, please give us a brief description to know how to take care of it during class time. *